Berätta med rörlig bild

Rörlig bild ökar mer än något annat medium just nu. En film kan snabbt ge en känsla. Det gör tittaren mer mottaglig för information och fakta.

Seminarie-tv:
* Vi filmar hela seminarier för publicering på till exempel Youtube.
* Vi intervjuar nyckeltalare under dagen, publicerar i till exempel Youtube. Korta och lättsamma format för spridning i sociala medier.

Rörliga nyhetsuppdateringar:
* Visa framsteg, utveckling och nyheter, med återkommande filmer. Vi kan producera hela materialet eller bidra med kunskap för att ni ska göra det själva.
* Vi lär ut tekniken för att vlogga.

Här är några exempel på filmade intervjuer vi gjort: