Patientkommunikation

Vårdens kommunikation med patienten är ett område vi arbetar med intensivt just nu. Snart kan vi berättar mer.