Strategi för sociala medier

Sociala medier handlar om att dela med sig och skapa dialog. Om att nå fram, inte ut.

Instagram, Facebook eller är det bäst att hålla sig till Linkedin? Vilket som passar din organisation bäst beror på vilka du vill nå, syfte och mål med din kommunikation.

Vårt erbjudande:
* Vi gör din sociala medie-strategi.
* Vi utvecklar och skapar innehåll utifrån behov och målsättning.
* Vi stödjer dig i ditt arbete att göra eget material som passar i era kanaler och sociala medier.